Asien,  Äventyr,  Kina

Kvinnornas kungadöme: det sista matriarkatet?

Minoritetsgruppen Mosuo (officiellt en del av Naxi, men kulturellt är det ganska stor skillnad) kallar Lugu Hu för “Modersjön”. Området runt sjön är känt som “Kvinnornas kungadöme” då Mosuokvinnorna har en dominant roll i samhället. Den alpina sjön är omgiven av berg och besmyckad med fem öar, fyra halvöar, fjorton vikar och sjutton stränder. På denna höjd ligger ibland moln och dimma som ett täcke av mystik över de grönklädda bergssidorna. Det är ett vackert kungadöme kvinnorna sägs dominera i.

Välkommen till kvinnornas värld, eller?

När vi ankom till Lugu Hu fick vi lösa biljett. Det är ett skyddat område, men ändå välbesökt (främst av inhemska turister). När vi löst biljetten fick vi ett pass till “Lugu Lake: Women’s Kingdom”. I det lilla blåa passet går det att fylla i sina personuppgifter och signera. Sidorna innehåller lagar för kungadömet, karta över området och 10 udda saker om Mousofolket. De 10 sakerna är nästan oförståeliga på grund av den dåliga engelska översättningen och egentligen inte särskilt udda (“Two persons will stroke the palms when they are falling in love, and express their affection with their eyes”).

Kvinnan har en starkare roll, men också ett stort ansvar. Kritiker menar att männen lever ett avslappnat liv fullt av friheter.

I Musuosamhället är det kvinnan som är familjens överhuvud och utför alla husliga sysslor. Det är städning, matlagning, utfordra djur, uppfostra barn, hålla liv i eld, vävning och så vidare. Den äldste kvinnan är matriark och styr över alla personer i hushållets roller, yrken och pengaflöden. Då det traditionella äktenskapet historiskt inte existerar på samma sätt ser familjebildningen annorlunda ut än på många andra platser (även om inflytande utifrån gör att fler idag väljer att leva likt man och hustru). Både män och kvinnor bor kvar i sina ursprungliga hem och besöker varandra istället för att kvinnan flyttar med hem till mannens familj. Kvinnor ärver, väljer partner, byter partner och verkar inte vara någon ägodel. Dock verkar det tyvärr inte heller som att självständigheten och valfriheten innebär delad börda, utan ensamt ansvar.

 DSC05347 DSC05395

En kommentar

Lämna ett svar

%d