Singapore

Idag finns lejon bara på zoo i Singapore

När prinsen landsteg på ön som skulle komma att bli Singapore skymtade han enligt legenden ett lejon. Det var ett gott tecken och Singapore blev Lejonstaden. Idag finns det bara lejon på zoo i Singapore. Kanske är de också de enda som någonsin funnits på ön … Singapore har fått sitt namn efter de malajiska […]

Mer