• Norge,  Oslo,  Vardagen

    Ett kungligt kosläpp på Bygdøy

    Redan när jag viner nedför Bygdøy Allé ser jag ansamlingen bilar i rondellen vid avfarten ut mot ön. En olycka? Är hela Oslo på väg ut till sitt tillgängliga sommarparadis samtidigt? Bilarna köar längs med den smala vägen upp mot Kongsgården. Som cyklist finns det inte riktigt plats. Bilarna ligger intill trottoaren och fotgängare med barnvagnar strosar längs med. Jag byter mellan att vara fotgängare och cyklist för att avancera. Irriterat svär jag över att Norge är ett land fullt av cyklister, men Oslo är en stad som är helt omöjlig att cykla i. Plötsligt skuttar en ko förbi i hagen till vänster. Ja, den skuttar! Med alla fyra! Som…