Natur

De klassiska trädgårdarna i Suzhou

Lärda och upphöjda i Kina har i nästan evinnerliga tider anlagt trädgårdar som strävar efter att återskapa naturen i miniatyr. Med människohand ska trädgårdarna bilda harmoni. Harmoni mellan träd, sten, vatten och byggnader. Balansen är viktig och att anlägga en perfekt trädgård är en högt ansedd konstform. I Suzhou finns nio trädgårdar som Unesco fört […]

Mer